dijous, 4 de juny de 2009

Associació de Joves Historiadors i Historiadores de la UB

El Pavelló de la República que hi ha a Horta és la rèplica exacta del Pavelló de la República Espanyola a l’Exposició de París de 1937, obra de Josep Lluís Sert i Luis Lacasa. És la seu del CEHI i també de l’Associació de Joves Historiadors i Historiadores de la UB.

Ens trobem amb l’Elisenda Barbé i Albert Planas, presidenta i l’associat més jove respectivament. Per fer les entrevistes escollim la planta baixa de l’edifici, on hi ha una reproducció a tamany natural del Gernika de Picasso. Després ens endinsem entre passadissos plens de llibres, caixes de documents i cartells originals sobre la Guerra Civil.


www.diaridebarcelona.cat

L’Elisenda creu que és una associació útil a l’hora d’intercanviar experiències entre els joves historiadors que s’obren pas amb els seus estudis de doctorat. També com orienten tot aquest coneixement cap a la societat: aquest 2009 tenen entre mans el projecte Cinema i Transició i l’elaboració d’una Unitat Didàctica sobre la Transició destinada als alumnes de tercer i quart d’ESO.

I és que com molt bé apunta l’Albert, conèixer el passat és un acte d’higiene democràtica i aquí els historiadors ens fan de corretja de transmissió. Més necessaris que mai davant els qui miren de reescriure la història seguint interessos partidistes i personals.

Publicat per: Rafael Luján