dijous, 23 d’octubre del 2008

Il·lustrant la imaginació, defensant la realitat

Són creatius, imaginatius i un xic solitaris. Ens han explicat la seva situació professional i les raons per les quals lluiten plegats per defensar els seus drets. Aquesta setmana a la secció ASSOCIATS, ens endinsem en l’Associació Professional d’Il·lustradors de Catalunya (APIC).


www.diaridebarcelona.cat

Què és un il·lustrador? Aquesta és potser la pregunta més temuda per aquests professionals gràfics, el reconeixement dels quals coixeja en la societat actual. Potser perquè molt sovint se’ls relaciona amb el dibuix infantil, i la seva tasca no es limita a aquest camp. Potser també perquè, com ens diu el seu president, Horacio Altuna, els il·lustradors “surten als media però no són mediàtics”.

Tot i que encara hi ha camí per recórrer, els il·lustradors són optimistes i ens diuen que la situació era molt pitjor abans. Així ho confirmen l’Arnal Ballester i la Luci Gutiérrez, dos professionals que ens han obert les portes dels seus estudis per entrevistar-los. També ens han facilitat material gràfic i animacions que he afegit al vídeo amb l’ajuda i l’assessorament incansables de la dissenyadora del Diari de Barcelona, Fran Coo. Visca la feina en equip!

Entrada feta per: Patrícia Álvarez